Böbrek Taşı Oluşumu ve Tedavisi

Böbrek taşları incelendiğinde çoğunluğu kalsiyum taşlarıdır ve diğer kısmı ise infeksiyon taşarını, ürik asit ve sistin taşalrını kapsamaktadır. Tekrarlayan taş hastalığına sebep olan faktörler çocukluk çağı taşları, taş oluşumu ile ilişkili hastalıklar (hiperparatiroidizm, sistinüri, renal tübüler asidoz, hiperoksalüri, chron’s hastalığı, bağırsak ameliyatı), taş oluşumu ile ilgili ilaçlar (kalsiyum, D vitamini, C vitamini, sulfonamid, traimteren) ve taş oluşumu ile ilişkili anatomik bozukluklardır (medüller sünger böbrek, kalisyel divertikül, kist, vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bileşke darlığı, at nalı böbrek, üreterosel). Taş hastalığı sıklıkla ağrı, idrarda kanama, bulantı-kusma şikayetleri ile ortaya çıkarken, bir kısım hastada ise başka nedenler ile yapılan tetkikler sırasında farkedilir. Klinik tanı direkt üriner sistem grafisi, ultrasonografi, intravenöz pyelografi ya da bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden uygun olanlar ile desteklenmelidir. Daha sonra hastanın yaşı, klinik seyri (şikayetleri), taşın büyüklüğü ve lokalizasyonu, böbrek için risk teşkil edip etmediğine bakılarak uygun bir tedavi planlanır. Bu tedavi hastayı bazı ilaçlar ile takip olabileceği gibi, vücut dışından taş kırma (ESWL) ya da endoskopik (URS-lazer litotripsi, perkütan nefrolitotomi)) veya açık operasyon da olabilmektedir. Her hasta ayrı ayrı düşünülerek tedavi edilmektedir. Kendiliğinden tedavisiz düşen,cerrahi girişimle çıkarılan ya da parçalandıktan sonra fragman olarak idrarla atılan taşlara, bileşimlerinin belirlenmesi için taş analizi yapılmaktadır. Böylelikle taşın tekrarını önlemek için gerekli önlemler alınabilir. Akut taş düşüren hastalarda ağrının geçirilmesi ilk hedefimizdir ve ardından hasta rahatladığı zaman görüntüleme tetkiki yapılarak tedavi planlanır. Böbrek taşlarında ESWL’nin başarısı taşın büyüklüğü ve yeri ile direkt ilişkilidir. Buradan yola çıkılarak daha büyük taşların perkütan nefrolitotomi (PCNL) ile daha başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği bir gerçektir. İnfeksiyonlu taşlar veya bakteriüri söz konusu olduğunda ESWL tedavisinden önce antibiyotik tedavisi uygulanmalı ve tedavi sonrası da bir süre sürdürülmelidir. Büyük böbrek taşlarından dolayı ESWL’den sonra oluşan obstrüktif ve infektif komplikasyonları önlemek için double J stent kullanmak gerekir. Çapı 20 mm ya da daha büyük olan taşlar için, stentin ESWL den önce yerleştirilmesini önermekteyiz. Tek böbrekli hastalarda ise mutlaka takılmalıdır. Pekütan yolla taşın kırılmasında ise taşlar doğrudan vücut ışına alınabildiği gibi, lazer yada pnömotik litotriptörler vasıtası ile kırılarak da parçalar halinde de çıkarılabilir. Geyik boynuzu (staghorn) taşlarında ise direkt açık ameliyat tercihimiz olmaktadır. Anatrofik nefrolitotomi, radyal nefrotomi, pyelonefrolitotomi gibi teknik olarak birbirinden farklı yöntemler uygulamaktayız. Kompleks taş yükü olanlarda, ESWL-perkütan-üreteroskopik yöntemler başarısız kalındığında, böbrek içinde anatomik anormallikler, morbid obezler, iskeletsel deformitesi olanlar ve cerrahi girişimin kolay olması ve yalnızca bir tek anestezi işleminin gerekmesi nedi ile çoculardaki büyük taş yükünde açık cerrahi için endikasyonlardır.

Menopoz Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Menopoz, bir kadının son adet döngüsüne sahip olmasından sonra ortaya çıkar. Hem menopoz hem de bundan önceki süre, bir kadının vücudunda önemli fiziksel değişikliklere neden olur. Kadınlar ilaç alarak, tedavi görerek ve davranış değişiklikleri yaparak menopozun istenmeyen etkilerini azaltabilir.

Belirtiler Nelerdir?

Çoğu kadın 48 ila 55 yaşları arasında menopoz geçirir. Perimenopoz, menopoz başlangıcından dört ila beş yıl önce ortaya çıkabilir. Perimenopoz sırasında, kadının düzensiz dönemleri olabilir, ancak diğer menopoz semptomlarına sahip olmaya başlar. Yaygın menopoz belirtileri şunları içerir:menopoz nedir, menopoz belirtileri, menopoz belirtisi nedir

 • Gece terlemeleri
 • Soğuk ayaklar ve eller
 • Huysuzluk
 • Karın çevresinde artan yağ
 • Sıcak basmaları
 • Baş dönmesi veya baş ağrısı
 • Vajinal kuruluk
 • Uykusuzluk hastalığı
 • Hafıza kaybı
 • Kilo almak

Menopoz yaşlanmanın doğal ilerlemesinin bir parçası olsa da, bazı sağlık durumları menopozun daha hızlı ortaya çıkmasına neden olabilir. Erken menopoz için risk faktörleri:

 • Düşük ağırlık
 • Asla doğum yapmamak
 • Hipotiroidi
 • Yeterli hormon üretmeyen adrenal bezler
 • 40 yaşından önce ortaya çıkan yumurtalık yetmezliği
 • Kemoterapi veya radyasyon
 • Sigara içmek

Majör Depresyon

Menopoz, majör depresyon olarak bilinen ciddi bir duygudurum bozukluğunu tetikleyebilir . Daha önce depresif atak geçiren kadınlar, özellikle ataklara doğum veya menstruasyon nedeniyse, menopoz veya perimenopoz sırasında majör depresyon gelişme riski daha yüksektir. Sorunu teşhis etmek için doktorlar, yumurtalıkların ve tiroid bezlerinin işlev seviyesini belirlemek için kan testleri kullanırlar. İlgili doktor ayrıca diğer olası semptomlar ve yaşam stresörleri hakkında da bilgi verecektir.

Doktorlar, kadınların en az iki hafta boyunca gün boyunca depresyona girmeleri durumunda majör depresyon tanısı koyarlar. Artık bir zamanlar keyif aldıkları etkinliklerle ilgilenmeyen kadınlara da majör depresyon tanısı konabilir. Bazı kadınlar bu birincil semptomların her ikisini de yaşarlar. Majör depresyon ayrıca bu ikincil semptomlara neden olabilir :

 • yorgunluk
 • Huzursuzluk
 • Değersizlik veya suçluluk duygusu
 • İntihar veya ölüm düşünceleri
 • Uyku problemi
 • Uyuyorum
 • Odaklanmada zorluk

Semptomların şiddeti, doktorların majör depresyonu nasıl tedavi ettiğini etkiler. Doktorlar şiddetli semptomları olan kadınlara hormon tedavisi, antidepresanlar ve psikoterapi önerebilir. Daha az şiddetli depresyon belirtileri olan kadınlar, psikoterapi ile birlikte sadece hormon tedavisi veya antidepresan kullanabilirler. Menopoza tamamen geçiş yapmış kadınlar antidepresanlara hormon tedavisinden daha iyi yanıt verebilir. Antidepresan almaya başlayanlar, iyileşme hissetmeden önce bir ila iki ay beklemelidir. Hormon tedavisi gören hastalar iki ila dört hafta içinde yanıt bekleyebilir.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi bir zamanlar menopoza giren yaygın menopoz semptomlarını azaltmanın ve gelecekteki sağlık risklerini önlemenin bir yolu olarak çoğu kadına reçete edildi. Çoğu kadın, takviye edici progesteron ve östrojenin bir kombinasyonu olan hormon replasman tedavisi aldı. Artık uterusu olmayan kadınlara sadece ek östrojen kullanılan östrojen replasman tedavisi verildi. Sadece östrojen almak rahim kanseri riskini artırır.

Bununla birlikte, hormon tedavisinin faydalardan daha fazla riski olabilir. 60’lı yılların başlarında, birkaç yıl boyunca hormon replasman tedavisi alan kadınlar, kan pıhtısı, kalp hastalığı, meme kanseri ve inme riskinde artış gösterdi. Genç kadınlar için hormon tedavisi, daha kısa bir süre için alınırsa, bu kadar önemli riskler olmadan değerli faydalar sağlayabilir.

Hormon tedavisi menopozun neden olduğu depresyonu tedavi etmek için de kullanılabilir . Perimenopozda olan kadınlar için, başarılı tedavi için gerekli olan tek unsur hormon tedavisi ve psikoterapi olabilir. Menopoza girmeden önce hiç depresif dönem geçirmeyen kadınların da hormon tedavisine olumlu cevap vermeleri muhtemeldir. Bununla birlikte, bazı doktorlar depresyon şiddetli ise veya hastanın geçmişte depresyonu varsa, tedavi planına bir antidepresan eklemenizi önerir.

Menopozun Sağlık Riskleri

Menopoza başlayan kadınlar, bazı hastalıklar, kanserler ve diğer rahatsızlıklar geliştirme riskini artırmaktadır. Menopoz riskini artırır:

 • Kalp hastalığı
 • osteoporoz
 • Makula dejenerasyonu
 • Kolon kanseri
 • glakom

Kadınlar bu artan riskleri doktorlarıyla tartışmalıdır. Bir kadının bu durumlar, kanserler veya hastalıklar için başka risk faktörleri varsa, doktoru onu daha yakından izlemeyi seçebilir.

Menopoza Uyum

Bir kadın perimenopoza girdiğinde jinekoloğundan randevu almalıdır. Doktorunun tavsiyesini aldıktan sonra, hormon tedavisine başlayıp başlamayacağını düşünmelidir. Birçok kadın hormonları denemeden önce menopoz semptomları şiddetlenene kadar bekler.

Menopoza giren kadınlar da depresyon belirtilerinin farkında olmalıdır. Depresyonu olmayan kadınlar bile bu dönemde yaşamlarında olası kargaşadan etkilenebilir. Boş yuva sendromu ve genellikle menopoz sırasında ortaya çıkan orta yaştaki diğer zorluklar da hoş olmayan duygulara neden olabilir. Menopoz, vücut ve öz kimlik hakkında olumsuz duyguları tetikleyebilir. Bu duygular yaygın olmakla birlikte, tedaviyi hak edebilir.

Menopoza giren kadın düzenli bir egzersiz programına devam etmeyi veya başlatmayı düşünmelidir . Aktif olan kadınlar daha az ve daha hafif menopoz semptomları yaşarlar. Egzersiz, menopoz sonrası kilo alımını da önleyebilir. Ağırlık taşıyan egzersiz de kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olabilir. Aslında araştırmalar, egzersizin arzu edilen vücut yağ oranının korunmasında hormon tedavisinden daha etkili olduğunu göstermektedir.

Menopozdaki kadınlar ayrıca idrar stresi inkontinansı yaşayabilir. Bu, pelvik taban kaslarındaki östrojen seviyelerindeki değişimlerin neden olduğu kas atrofisinden kaynaklanır. Kegel egzersizlerini düzenli olarak tamamlamak, daha fazla kas atrofisini önlemeye ve durumun ilerlemesini durdurmaya yardımcı olabilir.

Menopozdaki kadınlar için seks zorlaşabilir . Vajinal kuruluk ve hassasiyet yaygındır ve bu semptomlar kadınların cinsiyete olan ilgisini azaltabilir. Kadınlar ayrıca dış cinsel organları da dahil olmak üzere seks organlarının küçüleceğinin farkında olmalıdır. Hormon değişiklikleri nedeniyle, menopozdaki kadınlar cinsiyete daha az ilgi gösterebilir. Tüm bu durumlar tedavi edilebilir ve bir doktorla tartışılmalıdır.

Menopoza Giren Birini Desteklemek

Menopoz herhangi bir kadın için stresli bir zaman olabilir, ancak arkadaşlardan ve aileden gelen destek geçişi kolaylaştırabilir. Bazı kadınlar depresyonun menopozun doğal bir yan ürünü olduğuna inanmaktadır; aile üyeleri semptomlarına katlanmak yerine onları tedavi aramaya teşvik etmelidir . Aile üyeleri, menopozdaki kadınların onlarla egzersiz teklif ederek veya sağlıksız yiyecekleri evden uzak tutarak sağlıklı yaşam tarzlarını sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Menopoz ile ortaya çıkan birçok değişiklik orta yaştan kaynaklanır ve doğrudan hormonal değişikliklerden kaynaklanmaz. Aile üyeleri kadınların bu değişiklikler hakkındaki duygularına duyarlı olmalıdır. Çocuklar boş yuva sendromu yaşayan annelerle düzenli olarak konuşmak için özel bir çaba gösterebilirler. Eşler ayrıca hormonal değişikliklerin eşlerinin cinsiyete verdiği tepkileri etkileyebileceğinin farkında olmalıdır, ancak net iletişim ve gerektiğinde bir doktordan yardım istemek sağlıklı bir fiziksel ilişkiyi sağlıklı tutabilir.

İshal İçin Neler Yapılabilir?

Sık ve sulu bağırsak hareketleri zaman zaman çoğu insanda görülür. Alınan yiyeceklerin, genellikle sindirim yollarında bulunan bir enfeksiyon nedeniyle fazla hızlı sindirimlesi ishale neden olur. Sağlıklı kişilerde arada bir meydana gelen ishal genellikle dinlenerek ve bol sıvı alarak geçirilir. Çoğunlukla altında başka ciddi bir neden yatmaz.ishal tedavisi, ishal için yapılabilecekler, ishali geçirme yollarıSüresi birkaç saatten bir haftaya kadar çeşitlilik gösteren şiddetli ishal çoğunlukla virütik veya bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu gıda zehirlenmesi nedeniyle meydana gelir. Mikroorganizmalar (veya onların ürettiği toksinler) mide ve bağırsak zarlarının iltihaplanması anlamına gelen gastroenterite yol açar. Enfeksiyon sonucu meydana gelen ishal ile birlikte kusma, karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve hafif ateş olabilir. Bazen laktoz veya inek sütü şekeri gibi bir besin maddesine karşı duyulan hassasiyet veya antibiyotik gibi bazı ilaçların yan etkisi de ishale neden olabilir. Kurşun, böcek ilaçları veya bazı bitkilerden zehirlenmek de ishal yapabilir.

Uzun süren ve tekrarlayan ishal irritabl bağırsak sendromuiltihaplı enflamatuar bağırsak hastalığı, divertiküler hastalık, fazla aktif tiroid bezi veya strese bağlı bozukluklar gibi kronik bir sorunun işareti olabilir. İshal, nadiren bağırsak kanserinin belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir.

Korunma

Kişisel temizlik: Enfeksiyonların neden olduğu ishalden korunmaın en iyi yolu temel hijyen kurallarına dikkat etmektir.

 • Tuvalete gittikten sonra ve yemek pişirmeye ve yemeğe oturmadan önce ellerinizi daima sabunla iyice yıkayın.
 • Umumi tuvaletlerde, ellerinizi mikroplara yuva olabilecek el kurutma makineleri yerine temiz bir kağıt havlu ile kurulayın.

Mutfak temizliği: Gıda zehirlenmesinin neden olduğu ishalden korunmak için yiyecek maddelerinin seçimi, kullanımı ve saklanma şekli çok önemlidir.

 • Yalnız taze yumurta kullanın (tarihini kontrol edin) ve çatlak olanları atın. İyice pişirin.
 • Hamilelik süresince, listeria bakterisinin neden olduğu ishalden korunmak için şu yiyecekleri yemeyin: yumuşak ve küfle olgunlaştirılan veya pastörize edilmemiş süt veya bununla imal edilen peynirler, yumuşak dondurma, önceden pişirilmiş ve buzdolabına konulmuş yiyecekler (tekrar iyice ısıtarak yiyebilirsiniz), önceden pişirilmiş kümes hayvanlan, pate, şarküteri ürünü etler, az veya orta derecede pişirilmiş kırmızı et ve iyice ısıtarak yiyebilirsiniz), önceden pişirilmiş kümes hayvanlan, pate, şarküteri ürünü etler, az veya orta derecede pişirilmiş kırmızı et ve iyice yıkandığından emin olmadığınız yeşillikler.
 • Kutusu şiş ve kapağının etrafı veya eklem yeri ezik olan konserveleri ve “son kullanma tarihi” geçmiş olan yiyecekleri satın almayın.
 • Gıda maddelerini paket üstünde belirtilen “son kullanım tarihi”ne kadar tüketmeye çalışın.
 • Az pişmiş etleri iyice pişirin ve artık yiyecekleri de iyice ısıtmadan yemeyin. Özellikle tavuk etine dikkat edin.
 • Paket üstünde başka şekilde önerilmediği takdirde, dondurulmuş yiyecekleri pişirmeden önce dışarıda değil, buzdolabında çözdürün. Bir kere çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın.
 • Pişmiş ve pişmemiş etleri buzdolabının değişik raflarına koyun. Çiğ etin diğer yiyeceklerle temas etmemesine dikkat edin.
 • Buzdolabını, derin dondurucuyu, mutfak tezgâhlarını ve mutfak aletlerini düzenli olarak temizleyin.
 • Bulaşık bezlerini, süngerleri ve bulaşık yıkamak için kullandığınız diğer gereçleri sık sık yıkayın ve çamaşır suyu gibi dezenfektan bir sıvı (şişe üstünde belirtildiği gibi sulandırarak) ile temizleyin.
 • Gastroenteritiniz varsa başkaları için yemek pişirmeyın ve onların yiyeceklerine dokunmayın.

Stres: Stres sindirim sisteminin çalışmasını etkilediği için ishale neden olur. Kendinizi çok baskı altında hissediyorsanız stresi önlemek veya ona karşı gösterdiğiniz tepkiyi kontrol etmek için gerekli stres yönetimi tekniklerine başvurun.

Yolculuk İshalinden Korunmak

Bazı yabancı ülkelerde yerel bakterilere karşı savunmasız olabilirsiniz. Şüphe halinde aşağıdaki önlemleri alın:

 • Yalnız kimyasal olarak sterilize edilmiş veya kaynatılmış su veya şişe suyu için ve dişlerinizi de bununla fırçalayın.
 • Restoranlarda şişe suyunun gözünüzün önünde açılmasını isteyin (bazı yerlerde şişelere musluk suyu koyarlar).
 • Buz kullanmayın.
 • Meyvelerin kabuklarını soyun ve çiğ sebze ve salata yemeyin.
 • Restoranlarda yalnız pişmiş ve sıcak servis yapılan yiyecekler yiyin. Uzun zaman ılık olarak saklanmış yiyecekleri yemeyin.

Tedavi (Doğal Yöntemler & Bitkisel Çözümler

Vücudun sıvı kaybetmesini önlemek: Özellikle beraberinde kusma da varsa, ishalin tehlikelerinden biri vücudun susuz kalmasıdır. Küçük çocuklar ve zayıf bünyeli, yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu durum daha da önem kazanır. Bunu önlemek için aşağıdaki tedbirleri alın:

 • Bol su veya sulu içecekler tüketin ve alkol ve kafeinden kaçının. Kusma varsa, sık sık ve azar azar sıvı alın, ki sıvı aşağılara inebilsin.
 • Yediklerinizi çıkarıyorsanız tuz ve şeker eksikliğini gidermek için önlem alın. İki portakalın suyunu sıkın, buna yarım çay kaşığı tuz ve iki çay kaşığı bal karıştırın ve yarım litreye ulaşıncaya kadar su ekleyin, iyileşinceye dek bundan her yarım saatte bir bardak için.
 • Papatya, kekik, zencefil, nane ve rezene gibi bitki çayları için. Ferahlatıcı özelliği olan bu bitkilerin hafif antiseptik etkisi de bulunmaktadır ve bunlar çoğu zaman sindirim yolu iltihabının neden olduğu ishal ile birlikte hissedilen kann ağnsına da iyi gelir.
 • Bağırsaklardaki iltihabı dindirmek için şekersiz siyah frenk üzümü veya mürver ağacı meyvesi suyu için. Bu meyvelerin özünde bulunan C vitamini enfeksiyonla mücadelede de yardımcı olur.
 • Bir tatlı kaşığı ararotu çok az su ile karıştırarak yumuşak bir macun hazırlayın. Sonra bu macuna yarım litre kaynar su ekleyin ve koyulaşın-caya kadar karştırın. Bal veya limon suyu ile tatlandınn. Dışkıyı katılaştırmak için gün boyu düzenli aralıklarla bundan için.

Normale dönüş: Çok az veya hiçbir şey yemi-yorsanız, kendinizi iyi hissetmeye başlayınca yavaş yavaş normal yiyeceklere dönebilirsiniz. Önce tahriş etmeyen ve dışkının sertleşmesine yardımcı olan pirinç ile başlayın. Her gün bir miktar yoğurt yerseniz bağırsaklardaki mikroorganizmaların dengelerine kavuşmasına yardımcı olursunuz. Ayrıca her gün alacağınız vitamin ve mineral kompleksleri de vücudun besin dengesini bulmasım kolaylaştırır.

Homeopati: 24 saat geçtiği halde ishaliniz dur-mamışsa homeopatik bir ilaç alabilirsiniz.

 • Arsenicum: bulantı ve kusma ile birlikte görülen gıda zehirlenmelerinde.
 • Colocynthis: ishal ile birlikte şiddetli karın ağrısı olursa.

Aromaterapi: Zencefil ve ıtır çiçeği yağı gibi buruk (kurutucu etkisi olan) yağlar ishali kesmekte yararlıdır. Nane ve rumi papatya da bağırsak kasılmasını giderir. Çay ağacı yağı da antiseptik olduğu için ishalin tedavisinde kullanılır.

 • Küvet suyunuza üçer damla ıtır ve zencefil yağı ile birlikte iki damla nane yağı damlatın. Suyun içinde 15-20 dakika uzanın. Bu süre içinde suyun ıhklığını korumasına dikkat edin.
 • Üç damla çay ağacı yağı, ikişer damla nane, ıtır ve sandal ağacı yağlan ve beş çay kaşığı tatlı badem yağı, zeytinyağı veya diğer bir soğuk baskı bitkisel yağla bir karışım hazırlayın. Karışımı ısıtın ve bununla karnınıza masaj yapın. Masajı birkaç saatte bir tekrarlayın.

Yoga: Yerde yatarak gevşemek, bazen strese bağlı ve ishale neden olabilen zihinsel ve fiziksel gerilimi azaltır.

Çocuklarınızla ilgili özel tavsiyeler: Bebekler ve küçük çocuklarda sıvı kaybının yol açtığı su kaybetme riski daha yüksektir. Bebeğiniz veya
küçük çocuğunuz ishal olursa:

 • Zehirli bir şey yiyip yemediğini anlamaya çalışın.
 • Dokunacak bir şey yiyip yemediğini anlamak için çocuğunuzun beslenmesini kontrol edin. Acı baharatlar, biberler, soğan, domates, ravent ve fazla meyve tüketmek ishal yapabilir. Emziriyorsanız siz de bunlardan az tüketin.
 • Bebeğinize istediği kadar emzirme süresi tanıyın ve gece gündüz normalden daha fazla emzi-rin. Sütünüz doğal olarak artacaktır. Ender durumlarda bebeğinize kaynatıldıktan sonra soğutulmuş su vermeniz gerekebilir. Aynca, bebeğiniz mamaya başlamışsa, daha da sulandırılmış mama veya kaynatıldıktan sonra soğutulmuş su verin.
 • Sütten kesilmiş olan bebeğe pastörize elma suyu veya yeterli derecede sulandırılmış portakal suyu gibi içecekler verilebilir, içinde pirinç kaynatılmış olan suyu içirmek de uygun olabilir.
 • Çocuğunuzla temas ettikten sonra ve yemek hazırlamadan, yemeğe oturmadan ve servis yapmadan önce ellerinizi çok iyi yıkayın.

Ne Zaman Tıbbi Yardım Gerekir?

Bebekler ve küçük çocuklar

 • Bebeklerde ve küçük çocuklarda hafif ishal 24 saatten fazla, şiddetli ishal ise 12 saatten fazla sürerse.

Acil durumlar

 • Çocuk kusuyor ve içtiği sıvıyı tutamıyorsa veya hiç meme emmiyor ya da yemek yemiyorsa.
 • Çocuk susuz kalmış gibi görünüyorsa, ağzı kuru, gözleri çökük, derisi gevşekse ve bezini normalden çok daha az ıslatıyorsa. Bebeğin su kaybetmesi halinde başındaki bıngıldak içeri doğru çökebilir.
 • Çocuk susmadan ağlıyor veya anormal derecede uykulu ve huzursuz gözüküyorsa.
 • Çocuğun dışkısında kan varsa veya ateş ya da diğer semptomlar belirirse.

Diğer çocuklar ve büyükler

 • Normalde sağlıklı iken, hafif ishaliniz üç günden fazla, şiddetli ishaliniz ise iki günden fazla sürerse.
 • Yaşlı veya zayıf bünyeli iseniz.
 • Sık sık hastalanıyorsanız veya steroid, antibiyotik ya da ishal yapabilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız.
 • Evinizde aynı semptomları gösteren başkaları da varsa.
 • Doğum kontrol hapı kullanırken şiddetli bir ishale yakalanırsanız.
 • Dışkıda kırmızı veya siyah renkte kan varsa.

Acil durum

 • Vücudunuzda su kaybetme belirtileri varsa (sersemlik, bulanık görme, deride gevşeklik, idrarın çok az ve koyu renkli olması veya hiç idrar olmaması gibi.)