Replantasyon Nedir?

Replantasyon, kopan bir uzvun işlevlerini yeniden kazandırmaya yönelik uygulanan cerrahi girişimdir. Bu tür ameliyatlar mikrocerrahi eğitimi görmüş, deneyimli cerrahlarca yapılır. Arterler, venler, sinirler, tendonlar ve kemikler tek tek belirli prensipler içinde onarılmalıdır. Replantasyon deyimi yalnız tam olarak ampute olmuş, gövde ile arasında hiç bir bağlantı kalmamış uzuvların tekrar eski yerlerine takılması için kullanılmaktadır. Uzuv ile gövde arasında ince bir deri bağlantısı bile bulunsa, buna subtotal amputasyon denir. Burada damarlar da yaralandığı için uzvun kan dolaşımı durmuştur. Subtotal amputasyonlarda damarların ve yaralanmış diğer dokuların onarılmasına revaskülarizasyon adı verilir. İnsanlarda ilk başarılı parmak replantasyonu 1967 yılında Tamai ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Parmak ve el amputasyonları çeşitli mekanizmalarla meydana gelebilir:replantasyon, replantasyon nedir, replantasyon neden yapılırGiyotin tipi amputasyon: Keskin bir cismin darbesi sonucu oluşan kopmadır. Sadece kesik yüzeyindeki dokular hasara uğramıştır. En iyi sonuçlar bu tür yaralanmalarda elde edilir.

Ezilme (crush) tipi amputasyon: Genellikle künt travma sonucu meydana gelir. Proksimal ve distal parçalarda ileri derecede doku ezilmesi vardır. Ezilmiş dokuların debridmanı gerekir.

Avülsiyon tipi amputasyon: Dokuların çekilerek, yırtılarak kopmaları ile oluşur. En sık 4. parmakta (yüzük parmakta) meydana gelir. Bunlar prognoz ve fonksiyon yönünden en ümitsiz grubu oluşturur. Kopan ekstremite bölümü (amputat) tekrar yerine dikilinceye kadar yapılması gereken işlemler üç ana grupta toplanır:
– Yaralı hastanın bakımı.
– Kopan organın korunması ve transportu.
– Replantasyon

Yaralı hastanın bakımı: Bu tip hastalarda başka yaralanmalar da olabileceğinden solunum ve dolaşım sistemi kontrolü öncelik kazanır. Daha sonra sedasyon
ve analjezi sağlanır, parenteral antibiyotik uygulanmasına geçilir ve tetanus profilaksisi yapılır. Oral beslenme durdurulur. Proksimal güdük mümkünse yalnız serum fizyolojik ile iyice yıkanır ve koruma amacıyla steril gazlı bezle sarılır. Ekstremite yukarı kaldırılarak atele alınır ve kanama kontrolü için yeterli bası uygulanır. Kanayan damarın bağlanması, yaranın eksplorasyonu, dikiş ve benzeri girişimler yapılmamalıdır.

Kopan organın (amputat) taşınması: Kopan parça serum fizyolojik ile yıkanır. Amputat bu haliyle plastik bir torbaya, bu torba da içinde buz ve su bulunan bir başka torba içine konularak en yakın replantasyon merkezine hastayla beraber gönderilir. İlke, amputatın kuru ve serin bir ortamda ve optimal temperatürde (+4°C) muhafaza edilmesidir. Kan dolaşımının durması sonucu dokularda başlayan dejenerasyon süreci hipotermi sağlayarak metabolizmanın yavaşlatılmasıyla uzatılabilir. Soğutma sırasında dokuların donması kesinlikle önlenmelidir. Değişik dokuların iskemiye olan dayanıklıkları farklıdır. Kas dokusu iskemiye en dayanıksız dokudur. Kas dokusunun hiç bulunmadığı parmak amputasyonlarında uygun soğutma yapılmış ise, 24 saat geciken olgularda bile başarılı sonuç elde edilebilir.
Replantasyon: Replantasyon merkezinde hasta ve amputat ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. Replantasyon endikasyonları şunlardır:
a) Çocuklarda parmak amputasyonu
b) Başparmak amputasyonu
c) Birden fazla (multipl) parmak amputasyonu
d) El bileği düzeyinde amputasyon
e) Mesleki ve sosyal durum nedeniyle ekstremitenin önemi, kozmetik kaygıların varlığı.

Replantasyonunun kontrendike olduğu durumlar şunlardır:
a) Hayatı tehdit eden diğer organ veya sistem yaralanmaları
b) Anestezinin çok riskli olması
c) Kopma sonrası soğutulmadan geçen zamanın ekstremitelerde 6-8 saatten, parmaklarda ise 10-12 saatten fazla olması.
d) Ağır ezilme (“Crush”) ve geniş soyulma (“Degloving”) şeklinde yaralanma varlığı.
c) Psikiyatrik sorunlar, diabet, arterioskleroz, myokard infarktüsü gibi problemlerin varlığı.

Replantasyon için relatif kontrendikasyonlar şunlardır:
a) Hastanın yaşı (60 yaş üzeri)
b) Avulziyon yaralanmasının ağırlığı
c) Yaranın kontaminasyon durumu
d) Daha önceden olan yaralanmalar ve cerrahi girişimler.
Replantasyon, proksimal güdüğün ve kopan parçanın hazırlanmasını takiben belirli bir sırada yapılır:
1. Kemik fikse edilir
2. Fleksör ve ekstensör tendonlar dikilir
3. Ven (mümkünse iki ven) ve arter anastomozunu takiben sinir onarımı yapılır
4. Deri kapatılır.

Bazı durumlarda kemik kısaltılması veya ven greftleri kullanılması gerekebilir. Replantasyon sonrası postoperatif bakım çok önemlidir. Elin dolaşımı yakından izlenir. Pulpanın ve tırnakların rengi, ısısı ve kapiller dolaşım durumu saat başı takip edilir. Hastalara kesin yatak istirahati verilmesi, postural hipotansiyonun önlenmesi açısından yararlıdır. Hastaya sigara ve kahve içmesi yasaklanır. Replantasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonlar, anastomozların tıkanması, “nonunion” veya “malunion”, deri nekrozu, infeksiyon, yetersiz duyu, eklem sertliği ve tendon adhezyonlarıdır.

Bayanlarda saç dökülmesi nedenleri nelerdir?

Bayanlarda saç dökülmesinin belli başlı nedenleri vardır. Bunlardan bir tanesi, hormonlardaki dengesizliğin yaşanmasıdır. Yada kan değerlerinde bazı faktörlerin düşük olması. Yada yaşanılan herhangi bir stres, geçirilen bir mutsuz yada huzursuz bir durum. Yada yine yaşanan bir doğum sonrası dönemler. Bir sürü nedenler sayılabilir ki, kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, gereğinden fazla alınan kuaför hizmetleri. Biraz da kendimize zarar veriyoruz yaptığımız işlemlerle, bilinçsizce hareket ediyoruz. Bilinçsizce ürünler kullanıyoruz. Bunlar saçlarımızın zamanla dökülmesine, yada seyrelmesine, matlaşmasına neden oluyor.kadınlarda saç dökülmesi, kadınların saçı neden dökülür, kadınlarda saç dökülmesi nedeniTespit çok zor değildir. Bu konuda yapılması gereken şey öncelikle bir dermatolog uzman doktordan fikir almaktır. Onun muayenesine başvurmak olacaktır. Doktor bu anlamda kişinin saç analizini yapıp, akabinde dökülmesinin nedenlerini tespit eder. Bayanlarda çünkü bu yelpaze çok geniştir. Erkeklerdeki gibi tek tip dökülmeden bahsedemeyiz kadınlarda. Bunu tespit ettikten sonra, o sorun örneğin kansızlık, doktorlar bu anlamda hem saçı tedavi edecektir, hem de o dökülmeye neden olan sorunu çözmek için ne yapılması gerekiyorsa, hangi hekimden, hangi branştan konsültasyon isteyecekse, buna yönlendiriyor.

Aynı zamanda, saç dökülmesine neden olan sorun çözümlenirken, saçın da tedavisi yapılabiliyor. Yani dökülmeye neden olan vitamin, mineral eksikliği yada bakımı, bu belirliyor. Saç diplerine direkt olarak uygulanan tedavilerle, mezoterapi, PRP dediğimiz özel tedavilerle yada ilaç tedavisiyle, ağız yoluyla veya sprey yoluyla kullandırılan bazı tedaviler vardır. Bunlarla dökülmenin önüne geçilip, gayet güzel, pırıl pırıl, canlı, hacimli, güzel saçlara insanlar yeniden kavuşabiliyorlar. Fakat biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü kıl kökünün hareketleri çok seri değildir.

Çok sağlıklı bir saçta dahi, bir ayda maksimum bir santimetre uzadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla kıl kökünün hareketi çok hızlı olmadığı için, bu tedavilerde de anında cevap beklemek çok doğru olmayacaktır. Şöyle açabiliriz bunu. Mesela mezoterapi dediğimiz tedavide, ki bu yaklaşık 4 ila 6 ay süren bir tedavi periodudur. Mezoterapi tedavisi periodiktir. 10 seanstan ibarettir. İlk birinci ayında, daha şok bir uygulamayla haftada bir uygulanıyor. Saç diplerine napaj denilen yöntem, direkt çok ince milimetrik iğne uçlarıyla, iğne deyince insanların ürkmelerine gerek yok, o iğne uçlarıyla minik dokunuşlarla saçlı dokunan altına yani derinin altına, ihtiyacı olan vitamin ve mineral veriliyor.

Erken Boşalmayı Önleme Çözümü

Erkeklerin nerdeyse yarısı erken boşalmadan dolayı sorunludur. Cinsel ilişki sırasındaki birleşmede erkekler partnerlerinden bir eylem olduğunda olumsuzluklardan dolayı erken boşalmada cinsel yaşamları da etkilenebilir. Bazı erkeklerde bu sorun saniyeler içinde oluşabiliyor. Kadınlara ise bu sorun olumsuz etkiler yapabilir. Birçok kadın bundan dolayı da cinsel yaşamdan soğuyabilirler.erken boşalma, erken boşalmayı önleme, erken boşalma nedenleriErkeklerin cinsel yaşamında az zamanda boşalmaları ve bu durumdan yakınmaları penislerinde ereksiyon sonucu yani sertleşme sorunları gözükebilir. Erkeklerde erken boşalma sorunu ile birlikte piskolojik olarak kompleks meydana gelebilir.

Erken boşalma süresi 3-4 dakika altında olanlardır. Bu süre hesaplanırken kadın ve penisin vajina içindeki hareketlerinin 3-4 dakika kadar orgazma  ulaşacağı dikkat alınmıştır. Erkeklerde erken boşalma süresinedir ve ne kadar sürer ? Gençlik yıllarındaki ilişkilerde ergenlikten sonra yada evlendikden sonra geçene kadar cinsel bakımdan sadece mastürbasyon yapmaları önde gelir. Erkeklerin mastürbasyon yapmaları kısa sürede tamamlanı ve buda alışkanlık halını alır ve buda erken boşalmanın altında yatan nedenlerdendir . Bu erken şartlanmada yapılarını etkiler. Erken boşalma tedavisi mümkündür… İlaç tedavisi ile piskolojik tedavi uygulanbilir.

Erken Boşalmaya Çözüm

Birçok erkek bireyde görülen erken boşalma sorunu artık çözülecek . Yeni geliştirilen İrlanda’lı bilim adamları bunu

çözdüler. Artık erken boşalmayı önleyen yeni bir sprey geliştirdiler. Cinsel organ uyuşmadan kolayca erken boşalmayı önleyen ve cinsel gücüde artıran bir yöntem bulundu.

Bu sprey cinsel ilişkiden 5 dk. öncesinde kullanılır. Bu sayede de boşalma süresini de saniyeler ile ölçerken de 4 dakika uzatmaya yarıyor. 2 sene içinde bu spreyin de satışa sunulması bekleniyor. Bu sprey ile birlikte erkeklerde heycanlanma duygusuda ortadan kaldıracak. Üç yüz kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de deneyenlerde ilk cinsel ilişki öncesinde ve sonrasında saniyeler ile ölçümler yapıldı. Erken boşalma sorununn %90 gibi bir oranda 4 dakika kadar daha fazla uzadığı bildirildi.