Etiket arşivi: iş güvenliği uzmanı kimdir

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ NELERDİR?

İnsan sağlığı en önemli konudur. Çalışma ortamlarında yapılacak risk analizleri sayesinde, işçilerin başına gelecek tehlikeler belirlenip önlem alınabilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu doğrultuda yönetmelikler hazırlamıştır. Şirketlerin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sayede işçi sağlığına önem verilecek, meslek hastalıklarının önüne geçilebilecektir. İşverenlerin yetki verdiği iş güvenliği uzmanlarının yetkileri nelerdir?iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzmanı kimdir, iş güvenliği uzmanı yetkisiİş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğinde uzmanların yetkileri tanımlanmıştır. Gerekli eğitimleri alan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınavdan geçmiş iş güvenliği uzmanları işyerlerinde çalışabilir veya ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışarak bir çok firmaya destek vermektedir. Az tehlikeli iş yerlerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinde B sınıfı, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde ise A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalışabilmektedir. Bakanlığın yetki verdiği yerlerde eğitimini tamamlamış uzmanlar belirli yetkilere sahiptir. Peki iş güvenliği uzmanlarının yetkileri nelerdir? İşyeri sahibine yazılı olarak bildirdiği iş sağlığı ve iş güvenliği hususundaki tedbirlerden, tehlikeli olanların işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmelidir. Belirlediği tehlikenin önlenemez ve ciddi olduğu durumlarda, işverene bildirerek izni dahilinde işi durdurabilecektir. Görevinin gereği olarak, işyerinde istediği araştırmaları ve kontrolleri yapabilecektir. Çalışanlarla iş güvenliği konusunda paylaşımda bulunacaktır. Her türlü bilgi ve belgeyi istediği zaman inceleme yetkisi vardır. İş güvenliği konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışıp, gerekli düzenlemeleri yapabilecektir. İşyerinde sabit olarak çalışan iş güvenliği uzmanları kendilerini geliştirmek adına bir yıl içinde beş günü geçmemek şartı ile konferans, seminer ve eğitimlere katılabilecektir. Bu sürede maaşında bir kesinti yapılamayacaktır.

İş güvenliği uzmanları çalışma ortamlarında işçi sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üzerlerinde buluna yük sonucunda işverene karşı yaptırımları olabilecektir. Bu yaptırımlar yönetmelikte belirlendiği çerçevede olmalıdır. İşverenlerin “ iş güvenliği uzmanlarının yetkileri nelerdir? “ diye sormaları gerekmektedir. Bu bağlamda üzerine düşeni hızlıca yapmaları gerekir. Çünkü söz konusu olan insan sağlığıdır. İşçilerin güvenli ve sağlıklı çalışması verimi ve kaliteyi arttıracaktır.