Etiket arşivi: kemik iliği toplanması

Kemik İliği ve Kök Hücresi Toplanması

Kemik iliği nakli sırasında bir alıcıya nakledilen kök hücreler, aşağıda listelenen kaynaklardan herhangi birinden elde edilebilir ve buna göre adlandırılır.

Kemik iliği nakli

Pelvik kemik iliği nakli. Kemik iliği elde etme prosedürü, “hasat” adı verilen bir yöntemle gerçekleştirilir ve üç tip kemik iliği nakli için de aynıdır (otolog, singeneik, allojenik). Kemik iliği, donörün uyluk kemiğinden genel veya lokal anestezi altında iğne ile alınır.kemik iliği toplanması, kök hücresi toplanması, kemik iliği nasıl toplanırDolaşan kök hücre nakli (periferik kan kök hücre nakli): Kemik iliğindeki kök hücreler özel bir iğne (büyüme faktörü) ile uyarılır, aferez adı verilen bir işlemle kan dolaşımından toplanır ve nakledilir.

Aferez prosedüründe kan, bir kateter vasıtasıyla çekilir ve bir aferez cihazından geri döndürülür. Aferez cihazından kan dolaşırken, kök hücreler diğer kan hücrelerinden ayrılarak başka bir kesede toplanır. İşlemden sonra kanın geri kalanı hastaya veya vericiye iade edilir.

Aferez işlemi her gün 4 ila 6 saat sürer. Toplama günleri, her gün toplanacak hücre sayısına bağlıdır. Toplama için gereken gün sayısı her kişi için aynı değildir.

Göbek kordonu kanı kök hücre (kordon kanı) nakli

Yenidoğanların göbek kordonunda bulunan kan, zengin bir kök hücre kaynağı olarak kabul edilir. Bu, kordon kanı kök hücre nakline verilen addır.

Bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonu kesildikten sonraki ilk 10 dakika içinde göbek kordonundan kordon kanı alınır. Kordon kanı toplamak, normal doğum prosedürünü veya bebeği hiçbir şekilde etkilemez. Göbek ve göbek kordonu kanı laboratuvarda özel yöntemlerle işlenir ve uygun koşullarda dondurulur.