Etiket arşivi: meme güzelleştirme

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme, kadın kimliğini tanımlayan ve tamamlayan önemli oluşumlardan biridir. Kanser nedeniyle amputasyon yapılmış ve tedaviden istenilen sonuç alınmış hastaların %50’sinden fazlasında uzuv kaybı nedeniyle ciddi tedavi gerektiren psikolojik rahatsızlıklar görülür. Genel cerrahlar bu psikolojik rahatsızlıkların ancak %5’ını farkedebilirler.Gerek kanser tedavisi sonrası, gerekse yanıklara bağlı görülen kusur meme güzelleştirme, meme plastik cerrahisive kayıplar plastik cerrahi yöntemleriyle kabul edilir ölçüde düzeltilebilir veya yeniden yapılabilir. Şunu unutmamak gerekir ki, yeniden yapılan bir meme hiçbir zaman orjinal memenin aynısı olamaz.Meme bölgesindeki dokuların özellikleri, radyoterapi görüp görmediği, hastanın beklentileri, sistemik vasküler hastalıkların olup olmadığı, sigara alışkanlığı dikkate alınarak onarım seçeneklerinden uygun olanı ile yeniden meme yapılır. Meme onarımı ya da rekonstrüksiyonu için bölgesel yumuşak dokular yeterli ise protez kullanarak, yumuşak doku yeterli değilse ekspander sonrası protez kullanarak ya da kas-deri Hepleri ile onarım yapılır. En sık kullanılan kas-deri flepleri m.rectus abdominis kas-deri flebi ve m.latissimus dorsi kas-deri flebidir. Bunların estetik dışında m.gluteus maksimus, tensor fasial lata gibi kasları da kullanarak meme yapmak mümkündür. Kas-deri Heplerinin meme bölgesine taşınması ve şekillendirilmesi, pediküllü flepler ya da serbest flepler şeklinde olabilir. Meme rekonstrüksiyonundan amaç hastaya psikolojik ve sosyal açıdan destek sağlamaktır. Meme onarımı; hasta isterse yapılır. Mastektomi geçiren hasta, radyoterapi görmüş ya da radyoterapi görecekse fleple onarımı tercih etmek, zorunludur. Meme onarımı, mastektomi sırasında veya daha sonra, hasta ne zaman istiyorsa yapılabilir. Zaman seçimi cerrahi ekibin tedavi planına ve hastanın isteğine göre saptanır. Meme onarımı için 2 yıl beklemeye gerek yoktur.